História

V strede Slovenska v známej Turčianskej záhradke sa nachádza mesto Martin, s ktorým sú spojené dejiny Slovenska. Mesto je obkolesené pohorím Veľkej a Malej Fatry, ktorá sa delí na Lúčanskú a Krivánsku časť. Západne od Martina, v Lúčanskej Malej Fatre pod Veľkou Lúkou, sa nachádza známe lyžiarske stredisko Martinské hole. Vynikajúce snehové podmienky sú predovšetkým určené zimným športom, najmä zjazdovému lyžovaniu.

Prvá známa zmienka o Martinských holiach, ako lokalite pre využívanie turisticko-lyžiarskych aktivít, je z roku 1921. V tomto roku bol v Turčianskom Svätom Martine založený odbor Klubu československých turistov Sokol. V roku 1925 bol bývalý chátrajúci prístrešok pre pastierov turistami upravený na chatku, ktorá dostala meno po nestorovi turistiky Andrejovi Halašovi - Halašovka. Z dôvodu veľkých aktivít chata svojím vybavením už nespĺňala požiadavky turistov, preto sa v roku 1931 uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia. Z Martina - Strání sa v rokoch 1932 - 1934 začala budovať lesná spevnená cesta, ktorá slúžila na dopravu materiálu na výstavbu ďalších objektov a chát na Martinských holiach. Už v roku 1933 bola postavená súkromná Flochova chata s kapacitou 50 postelí. Pôvodná chata na Martinských holiach s kapacitou 60-70 postelí bola daná do užívania v roku vzniku odboru Klubu slovenských turistov a lyžiarov v Turčianskom Svätom Martine 1.12.1939. Vznikom KSTL začína aj organizovaný lyžiarsky šport na Martinských holiach. Počas II. Svetovej vojny Nemci 30.10.1944 vypálili všetky objekty a chaty na Martinských holiach. Po oslobodení bola zahájená nová výstavba objektov najmä chát. Už 23.12.1945 bola daná do užívania „Malá“ chata so 40 posteľami.

V roku 1946 začala rekonštrukcia pôvodnej cesty a výstavba hospodárskej budovy s maštaľami, ktoré slúžili k zahájeniu výstavby novej chaty na Martinských holiach v roku 1947 v dnešnej podobe o kapacite 80 postelí. Finančné náklady na výstavbu boli hradené z celoštátnej zbierky na základe výzvy k občanom Československa, podporu UNRA, vlády a zboru povereníkov. Chata bola skolaudovaná a daná do užívania v roku 1949. Od tohto roku organizovaný šport, najmä turistiky a lyžovania, zabezpečovali v Martine dve telovýchovné organizácie Dymano a Spartak až do roku 1957. V tomto roku došlo k spojeniu športových organizácií pod jeden celok TJ Strojárne Martin.Prvý lyžiarsky vlek poháňaný známym motorom TURDUS bol postavený v roku 1957. Zvýšený záujem najmä o lyžovanie si vyžiadal aj ďalšiu výstavbu lyžiarskych a ubytovacích kapacít. Odbor turistiky a lyžovania v rokoch 1964-65 postavil chatku výlučne pre turisticko-lyžiarske aktivity, terajšia chata Správy lyžiarskych vlekov a zariadení. Následne sa začína intenzívna výstavba lyžiarskych tratí, vlekov, prístreškov a chát. V roku 1968-69 bol postavený lyžiarsky vlek č. 1 s prístreškom a v roku 1971 lyžiarsky vlek č. 2, ku ktorému bola neskoršie pristavená ubytovňa. Rozvojom cestovného ruchu sa postupne modernizovali aj lyžiarske vleky. V roku 1974 bol daný do prevádzky moderný lyžiarsky vlek č. 3 francúzskej výroby POMAGALSKI, na základe ktorého bola zahájená licenčná výroba lyžiarskych vlekov TATRAPOMA v Kežmarku. V ďalšej etape bol postavený lyžiarsky vlek č. 4 TATRAPOMA a LV - 200 s osvetlenou lyžiarskou traťou. V rokoch 1986 - 1988 boli pôvodné lyžiarske vleky TRANSPORTA nahradené vlekmi TATRAPOMA. Kapacita prepravených osôb sa zvýšila na 4500 osôb za hodinu.

Sprístupnenie z Martina - Strání na Martinské hole, najmä pre peších turistov a skupinové zájazdy, vyriešila sedačková lanovka postavená v roku 1974 s kapacitou 300 osôb za hodinu. So zvyšovaním prepravných kapacít sa adekvátne budovali aj priľahlé lyžiarske trate. Ich celková dĺžka presiahla 8000 metrov. Vzhľadom na sklon terénu 10 - 38 stupňov sú lyžiarske trate predurčené na rekreačné a najmä na pretekové zjazdové lyžovanie. Z tohto dôvodu bola urobená aj homologizácia - trate vyhovujú kritériám pretekového lyžovania FIS. S úpravou lyžiarskych tratí sa začalo už v roku 1969 vozidlom RATRAC SR 45.

Významnou medzinárodnou udalosťou je jeden z najstarších lyžiarskych pretekov v alpskom lyžovaní Memoriál Janka Nováka, ktorý sa uskutočňuje na počesť padlého partizána, nádejného lyžiara, grafika a maliara, ktorý padol 3.10.1944 na Martinských holiach. I. ročník sa uskutočnil už v roku 1949. Memoriálu sa zúčastňovali najlepší pretekári, reprezentanti Československa. Na Martinských holiach sa uskutočňovali aj uskutočňujú lyžiarske preteky, majstrovstvá ČSR, ČSSR, ČSFR, SR, celoslovenské preteky s medzinárodnou účasťou predžiakov o Martinský Spiežovec, preteky zrakovo a sluchovo postihnutých a handicapovanej mládeže. Vytvorením dobrých lyžiarskych podmienok, veľkou členskou a funkcionárskou základňou boli postupne koncepčne vytvorené podmienky na výchovu a vyrastanie viacerých lyžiarskych osobností a majstrov Československa, Slovenska. Lyžiari z lyžiarskeho strediska Martinské hole reprezentovali Slovensko na najvýznamnejších športových podujatiach: olympijských a paralymijských hrách, Majstrovstvách sveta, Svetového a Európskeho pohára, Svetovej univerziáde a akademických majstrovstvách sveta.

Prameň - Rastislav Mažgút

DNES
17/04
3 °C
Akcie Zjazd na terénnych kololobežkách Čítať viac
Novinky Leto na Martinkách Čítať viac

INFOLINKA
+421 /43/ 430 6000

created by 2CREATE advertising